Bir Sevdadır Manavgat

Bizim avrad gene kafayı yeyik. İlle böön köy gahvaltısı yapmaya gedemişiyiz.

Ne köy kahvaltısı göğre atmaya gedeceez böön zeytinlere.

Anası eyice şımardık bunu. Tahı soba yakmayı bile bilmez.

Get bi çıra yar, sobanın külünü dök desen yok. İşi gücü “Pozor gono bono gohvoltoya gotor.”