Bir Sevdadır Manavgat

Manavgatlı adamın kurbanlık kriterleri:

1- İlla davar (keçi) olacak
2- Erkek mal olacak (gancık mala dönüp bakmazlar bile
3- En az 30 kile eti çıkacak ve gomşunun gurbanlığından ucuza alınmış olacak.
4- Davarın kellesi ütülecek
5- İşkembesi (garnı) temizlenecek
6- Gavırması aynı gün bişirilecek
7- Her iş bitdikten keyri evin en ufak oğlu köyün bakkalına gönderilecek 5,6 şişe maden suyu aldırılacak.
8- Aşamıla 8,9 gibi evin gız çocuğuna veya avradına “gel gız bakan şu tansiyonu bi ölç az gafam pıllanır gibiye” denilecek.